Kategorie: Pro děti se specifickými poruchami učení

Předškoláci – učíme se stříhat

Učíme se vystřihovat obrázky od nejjednoduššího.

Vstup dítěte do 1. třídy – inspirace druhá

Výuka čtení písmen.

Vstup dítěte do 1. třídy – inspirace první

Na co nezapomenout při vstupu do 1. třídy.

Předmatematické schopnosti

Představa čísel do 5.

Zrakové rozlišování

Zrakové rozlišování je důležité rozvíjet pro výuku čtení, psaní i počítání.

7. úkol – předškoláci

Dokreslujeme klece pro ptáčky, skáčeme jako žába a kreslíme dlouhé žebříky.

Skládáme slabiky a slova – písmenkové kostky

Prvopočáteční čtení začínáme skládáním a rozkládáním slabiky. Jsou to slabiky otevřené – ma, le, po su, má, po, mů, slo, mi, lá…. Skládat je můžeme pomocí skládací abecedy: Výbornou pomůckou k procvičení slabik jsou písmenkové kostky. Doporučuji k domácímu procvičování, děti skládání baví. Neztrácí se, výhodou je snadná manipulace. Můžete je koupit na webových stránkách: www.proskoly-skolahrou.cz Písmenkové kostky – Skládání...

Postřehy z 1. třídy – Čtení

Na začátku školního roku se někdy setkávám s dětmi, které velmi brzy začnou mít problém ve čtení. Hned kontaktuji rodiče a dohodneme se spolu na dalším postupu. Jak se problém projevuje? → záměna nebo zapomínání názvu jednotlivých písmen z Živé abecedy (to je první učebnice v ČJ) –  m, M, l, L, s, S, p, P, a, A, e, E,...

Procvičování učiva na PC

Procvičování učiva na PC Projekty: www.kaminet.cz – Stránky věnované výuce českého a anglického jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení; SPU; výklad a testy. www.pravopisne.cz – Zde najdete ucelené diktáty, cvičení, testy a doplňující materiály, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny a jejího správného psaní. Pro žáky ZŠ i SŠ. www.diktaty.cz – Naučte se pravopis! Vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem...

Pozor na čárky, háčky, tečky při opisu a přepisu

Jak nezapomenout při opisu a přepisu čárky, háčky, tečky. Opis znamená, že dítě opisuje psacím písmem z psacího písma. Přepis znamená, že dítě přepisuje psacím písmem z tiskacího písma. Děti někdy vynechávají v textu čárky, háčky, tečky. Jak mohou postupovat při nápravě: Žáci vyslovují dlouhé samohlásky a výrazně  přehánějí : Máma vaří. Táta jede domů. Děti si napíší například slovo...