Vstup dítěte do 1. třídy – inspirace druhá

Jak připravíme dítě na čtení.

1. Rozvíjíme mluvenou řeč. Dáváme dětem příležitost, aby vyjadřovaly svoje osobní zkušenosti a zážitky. Povídáme si s nimi nad knížkou, rozvíjíme slovní zásobuporozumění slov. Já se rozhovoření žáků věnuji hned v prvních hodinách ČJ a slouží nám k tomu nejenom Živá abeceda. Učitel má v zásobě různé hry. Mám pro vás několik námětů:

NAČ JE TO?

Pojmenuji předmět a děti různými výrazy označují, k čemu to je:

PAPÍR – na kreslení, na psaní, na skládání vlaštovky….

JAHODA –  na koláč, do jogurtu….

ŘEKNI TO JINAK

BĚŽÍ – utíká, peláší, pádí….

HEZKÝ – pěkný, krásný, milý….

PRÁVĚ NAOPAK

NAHOŘE – dole

VEPŘEDU – vzadu

K ČEMU PATŘÍ

KLIKA – dveře, auto, okno….

UCHO – hrnek, košík, hlava….

2. Čtení analyticko-syntetickou metodou je celoroční výukový proces a já se zmíním o prvním kroku. Je to čtení jednotlivých písmen.

Toto vyvození hlásky a písmene je jednou z možností – je to pouze ukázka, jak můžeme postupovat.

Ve škole si písmeno odvodíme od obrázku např.  M, mmotýl, most, mravenec, myš.

My si úvodní velké písmenko vybarvíme červeně a malé modře.

V BÁSNIČCE vyhledáme všechna velká M – vybarvíme je červeně, malé m – vybarvíme modře. 

Než začneme vybarvovat, ukáži dětem rozdíl mezi písmenkem m a n. Jsou tvarově podobná, na tabuli napíši obě písmena velkým písmem a řekneme si rozdíl.

Vyhledáváme obrázky, kde na začátku slyšíme hlásku m – zakroužkujeme je tužkou.

V řadě písmen vyhledáme M, m – vybarvíme a ostatní písmena škrtneme.

ČTEME ŘÁDEK PÍSMEN – zpočátku: velké M, malé m…..

VYBARVOVÁNÍ OBRÁZKU děti velmi baví. Vyhledáme všechna políčka s M,m a vybarvíme.

Děti několikrát obtáhnou M,m a potom tužkou píšou vedle stejný tvar.

Na obrázku vyhledáváme slova, kde slyšíme hlásku m.

Naším úkolem je položit písmenko M ze skládací abecedy na začátek, uprostřed nebo na konec slova. My písmenko M píšeme tužkou na patřičné místo.

Velmi důležitým úkolem je doplňování písmen do mřížky. Do rámečku zapíšeme, kde se ve slově nachází M.

Slovo si vytleskáme a začínáme se učit PSÁT POD SLABIKOU OBLOUČKY.

Ve slovech vyhledáme a zakroužkujeme malé m a velké M.

HRA – HLÁSKA M NÁS PROBUDÍ:

Děti mají položenou hlavu na lavici a spí. Já vyjmenovávám slova a jakmile děti uslyší M na

na začátku, probudí se a zvednou hlavu z lavice. Pokud M na začátku neslyší, spí dál.

 

Materiály jsou z Živé abecedy s kocourem Samem pro 1. ročník základní školy, Nová škola – DUHA s.r.o.

Didaktické hry z Metodické příručky k vyučování českému jazyku a literatuře v 1. ročníku základní školy, SPN 1987.

 

 

 

 

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře