Jak připravit předškoláka do

 1. třídy?

  

Pomohu vám.

On-line kurz

Přípravka do 1. třídy

Ilustrátorkou všech kreseb je výtvarnice a pedagožka

Regina Prokešová.

Všechny lekce máte hned přístupné neomezeně.

Kurz vám přinese tyto výhody:

 • 1
  11 hravých lekcí, které pomohou připravit vaše dítě nejen na psaní, čtení a počítání v 1.třídě.
 • 2
  Více jak 220 zajímavých pracovních listů, které hravou formou učí děti mnoha dovednostem.
 • 3
  Videa s praktickou ukázkou nácviku grafomotorických cviků důležitých pro pěkné psaní.
 • 4
  Jak správně držet tužku nebo pero, aby děti při psaní nebolela ruka.
 • 5
  11 zvířátek, které děti doprovázejí celým kurzem a také odměňují.
 • 6
  Správné metodické postupy, aby si vaše dítě nezafixovalo chybné návyky.
 • 7
  Můžete opakovaně tisknout pracovní listy a vracet se k nim podle potřeby.

Jmenuji se Jindra Dlabová a učím v 1. a 2. třídě na základní škole již 33 let. Dlouhou dobu jsem pracovala na škole jako výchovný poradce a pomáhala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zúčastnila jsem se mnoha kurzů, vzdělávacích akcí a sbírala nové materiály pro svoje žáky ve škole. Mám moc ráda děti a vždy bylo mým cílem učit kvalitně a být pro ně oporou.

Přípravu do 1. třídy považuji za velmi důležitou a doporučuji všem rodičům, aby přípravný rok před 1. třídou nepodcenili. Považuji ho za PRVNÍ krůček k dobrému nastartování výuky v 1. třídě.

Přípravka do 1. třídy

Společně se zaměříme na:

 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Schopnost komunikovat
 • Správný úchop tužky
 • Manuální zručnost
 • Prostorovou orientaci
 • Časovou orientaci
 • Pohybovou zdatnost
 • Dokončení úkolu

Co budeme u dětí dále rozvíjet?

 • Zrakové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Hrubá a jemná motorika
 • Grafomotorika
 • Rozvoj rozumových schopností
 • Předmatematické schopnosti
 • Paměť a řeč
 • Sociální a pracovní vyzrálost

Dítě by se mělo do školy těšit

Zahájení školního roku je pro děti obdobím mnoha změn.

Nyní máte možnost svému dítěti první školní rok usnadnit.

Není cílem učit dítě předem číst a psát.

Důležité je, aby dítě mělo k učení dobrý vztah.

Věnujte mu čas a rozvíjejte ho v dovednostech, které bude potřebovat.

Nepodceňte přípravu a začněte s ní s dostatečným předstihem.

ZDARMA získáváte:

Jednoduché obrázky

 • jak se pomalu naučit kreslit jednoduché obrázky

Učíme se vystřihovat

 • děti se učí přesně vystřihovat

Důležité dovednosti

Vaše dítě bude rozvíjet vědomosti, myšlení, vůli, tvořivost a aktivitu.

Grafický projev

Hravá cvičení motivují k psaní, kreslení, vybarvování a malování.

Ušetřený čas

Přípravka do 1. třídy je program komplexní. Nemusíte shánět materiály na procvičování a upevňování dovedností.

Pohoda doma

Doma bude vládnout přátelská a pohodová atmosféra. Školu budete mít pod kontrolou.

Úspěch

Vaše dítě zažije úspěch při práci. Úspěšné dítě = spokojené dítě.

Poradíte si s problémem

Pokud bude vaše dítě řešit nějaký problém, vždy si najdete řešení.

 Pojďme společně předejít zbytečným problémům.

Dítě by v prvních letech školní docházky mělo prožívat úspěchy.

Z praxe vím, jak je velmi důležitá spolupráce učitel + rodič + dítě. 

Pojďme dětem pomáhat.

Ať jsou jejich vzpomínky na první kroky ve škole příjemné.

Připravenost dítěte pro školní docházku závisí na nejzákladnější ze všech znalostí - na znalosti, jak se učit.
Daniel Goleman

NIC

NERISKUJETE!

V on-line kurzu Přípravka do 1.třídy najdete náměty formou pracovních listů, jak můžete svoje děti připravovat doma na školu. Pokud si online kurz vyzkoušíte a do 15 dnů zjistíte, že pro vás informace nejsou hodnotné a že je ve svém životě nevyužijete, napište mi. Bez otázek vám vrátím peníze zpět.

Původní cena 590 Kč

 Od 27.10. do 27.12. je cena snížena na

390 Kč

Za 11 lekcí, videa s nácvikem grafomotorických cviků, více než 220 pracovních listů s metodickými postupy, návody, tipy, které pomohou vašim dětem připravit se dobře do 1. třídy.

Zdarma získáváte:

BONUS 1:

Jednoduché obrázky

 BONUS 2:

Učíme se vystřihovat