Kategorie: Hrubá motorika

Hrubá motorika

Rozvíjet hrubou motoriku je důležité hlavně pro správné psaní. Ve škole při hodinách TV zjišťuji, jak děti velmi málo ovládají dovednosti jako je skákání přes švihadlo, házení a chytání míče, skákání po jedné a snožmo, driblování smíčem atd. Jak můžeme rozvíjet děti na hřišti nebo nějakém sportovišti? Učíme je hrou tyto dovednosti. Nakreslíme na zem panáka a dítě se učí skákat...