Zrakové rozlišování

Zrakové rozlišování je velmi důležité rozvíjet ještě před nástupem dítěte do 1. třídy.

Oslabené zrakové vnímání může mít v 1. třídě za následek obtížnější rozpoznávání písmen, pomalé a chybné čtení, potíže se skládáním slov.

Některé děti mají obtíže v orientaci v sešitě a učebnici, zaměňují některá písmena, která se mohou lišit pouze v detailu.

Dítě nedokáže sledovat řádek zleva doprava, shora dolů, v matematice rozpoznávat číslice apod.

Promítá se do čtení, psaní i počítání.

 

Mám pro vás úkoly na rozvoj zrakového rozlišování:

♠ Děti vyhledávají odlišný obrázek v řadě.


Hledáváme rozdíly ve dvou obrázcích.


♠ Vyhledáváme dva stejné obrázky a spojíme je čarou.


Stáhněte si pracovní listy TADY.

Ucelený program pro přípravu předškolálů do 1. třídy najdete v kurzu:

„Přípravka do 1. třídy.“

Nemusíte nikde hledat materiály.

Tento kurz hravou formou připraví děti do 1. třídy ve všech dovednostech.

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře