Předmatematické schopnosti

Výkony v matematice závisí na rozumových schopnostech, na rozvoji motoriky, prostorového vnímání, zrakového vnímání, sluchového vnímání a vnímání časové posloupnosti.

U dětí rozvíjíme paměť a koncentraci.

My se dnes spolu zaměříme na představu čísel do 5.

Děti se učí porovnávat, vztahy větší – menší, více – méně.

V jedné ruce držíme 2 pastelky , v druhé 3 pastelky a ptáme se:

„Kde vidíš více pastelek?“

V jedné ruce máme 1 pastelku a v druhé 4 pastelky.

„V které ruce je méně pastelek?“

Držíme v obou rukách stejný počet pastelek.

Dítě by mělo odpovědět, že v obou rukách je stejně.

Dítě pak přejde k počítání, učí se nejen vyjmenovat počet, ale i manipulaci s počtem.

„Dej na stůl 4 pastelky.“

„Podej mi 2 míčky.“

„Dej do krabice 5 kostek.“


V 1. cvičení budeme procvičovat rytmus, řazení korálků podle určeného zadání.

Vybarvi korále pro Aničku – střídej 1 korálek modrý a 2 červené.

Na závěr si vybarvi Aničku.


Ve 2. cvičení děti dokreslují předměty tak, aby jejich počet odpovídal počtu puntíků pod obrázkem.

Počítáme i ten nakreslený obrázek.


Ve 3. cvičení děti dokreslují do obrázku určený počet předmětů.

Dokresli:

  • domek má 3 okna
  • v rybníku plavou 4 ryby
  • na stromě je 5 jablek
  • Tomášek pouští draka

Obrázek si pak vybarví a mohou dokreslit podle vlastní fantazie.


Všechny pracovní listy si vytiskněte TADY.

Dalších

274 pracovních listů

v 11. lekcích a bonusech

získáte

  TADY.

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře