Telefonní ústředna

Tato hra je ve třídě velmi oblíbená. Všechny děti pozorně sledují a počítají. Nejčastěji ji zařazuji do výuky ve 2. třídě. Cílem je procvičovat vztahy :

  • o několik více
  • o několik méně
  • hned před
  • hned za

Od konce 2. třídy použijeme i vztahy:

  • krát více
  • krát méně

Namalujeme karty s čísly 1, 2, 3, …. (podle počtu žáků).

Každé dítě dostane svoji kartičku – telefon s číslem.

Začíná vyučující:

“ Zde je číslo 7. Volám číslo o 5 větší.“

VŠECHNY DĚTI POČÍTAJÍ A SLEDUJÍ, ZDA JIM NEZVONÍ TELEFON.

Ozve se dítě, které má telefon s číslem 12. Pokračuje:

„Tady číslo 12. Volám číslo o 6 menší.“ Atd.

Vyučující i žáci kontrolují průběh hry.

AKTIVNĚ JSOU ZAPOJENY VŠECHNY DĚTI.

Literatura: Krejčová, E.: Hry a matematika na 1. stupni základní školy. Praha, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost 2014.

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře