Rozvoj sluchového rozlišování – hra Na robota

V první třídě se učíme rozlišovat jednotlivé hlásky ve slově.

Procvičujeme  rozkládání a skládání slov na hlásky, sluchovou analýzu a syntézu slova.

Vždy postupujeme od nejjednodušších slov ke složitějším. 

Tato dovednost je důležitá pro nácvik čtení a psaní.

Pokud si dítě neumí rozložit slovo na hlásky, nebude ho umět ani dobře napsat.

Projeví se to hlavně v diktátech.

Na robota

Děti se pohybují po třídě jako roboti a rozkládají slova.

Já vyslovím:

jáma    →   děti přeříkají po hláskách   j – á – m – a

los    →  děti přeříkají   l – o – s

lano    →   děti přeříkají   l – a – n – o

Pokud dítě nedovede slovo rozložit, je potřeba, abychom mu to předvedli.

  1. Slovo rozložím, dítě po mně opakuje.
  2. Rozkládáme slovo společně.
  3. Dítě samo řekne rozklad slova.

 

Vyměníme si vzájemně pozice.

Robotem se stává vyučující nebo rodič.

Vyslovujeme jednotlivá slova jako robot:

l – e – s    →  děti vysloví celé slovo  les

O – l – a       →   děti vysloví Ola

m – e – l – e      →    děti vysloví mele

 

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře