Orientace v prostoru

Jednoduché cvičení na pravolevou orientaci

V 1. třídě se u některých dětí setkávám s problémem rozlišovat „kde je vpravo a kde je vlevo, pojmy nahoře a dole“ a s orientací v prostoru.

Je to velmi důležité při jejich orientaci v sešitě, na stránce Živé abecedy nebo Slabikáře.

Ve třídě často říkám dětem:

,,Čteme nahoře ve Slabikáři.“

,,Čteme dole ve Slabikáři poslední větu.“

,,Ukažte mi obrázek vlevo a řekněte mi, co na něm vidíte.“

,,Vpravo nahoře máme napsané písmenko E, ukažte si ho.“

Ve Slabikáři bývají u každého cvičení nakreslené obrázky nebo znaky, které pomohou dětem snáze najít cvičení, které děláme.

Přesto je znalost pravolevé orientace důležitá.

Ve třídě procvičujeme orientaci v prostoru hrou.

⇒  Co je ve třídě vepředu, vzadu, nahoře, dole, vlevo vpravo.

⇒  Co je před tabulí, za stolkem, vedle židle, mezi lavicemi.

⇒   Zvedni levou ruku, pravou nohu, dotkni se levou rukou pravého kolene, pravou rukou levého ucha

⇒   Máme čtvrtku rozdělenou na 4 díly. Vystřihněte jakýkoliv obrázek z časopisu a dítě posouvá obrázek na místo.

♥    Polož obrázek vlevo nahoru, polož obrázek vpravo dolů.

♥    Vy obrázek položíte na místo a ptáte se. Kde leží obrázek?

 

Image240701071603-000

Pohodové zahájení 1. třídy přejeme každému dítěti.

Mám pro vás několik tipů, které vám ušetří čas a pomůže vašemu dítěti záhájit dobře ve škole.

Najdete je v eBooku „Jak nastartovat čtení a psaní v 1. třídě a nejenom to“. Klikněte zde.

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře