Nesoustředěné dítě v 1. třídě

Někdy se již na začátku školního roku setkávám s dětmi, které se nesoustředí. Jak se to hlavně projevuje?

 • Dítě si během vyučování hraje s pastelkami, tužkami – udělá si z nich autíčka a jezdí si s nimi po lavici
 • Dítě se snadno rozptýlí vnějším podnětem
 • V Živé abecedě není schopno udržet pozornost sledovat, co čteme
 • Velmi těžko se orientuje v učebnici nebo v sešitě
 • Dítě je nepořádné, ztrácí svoje věci (tužky, pastelky, pera, nůžky), nemůže najít svoje věci – na lavici má naházené věci na jedné hromadě
 • Nereaguje na učitelovu výzvu
 • Samostatnou práci zvládá s potížemi

V tu chvíli musí dojít ke schůzce učitele s rodiči a dohoda na dalším postupu.

Je důležité vědět, že bez této spolupráce nemůžeme dospět k úspěchu.

Jak teda začít s takovým dítětem pracovat:

 • Učitel si dítě ve třídě posadí do přední lavice, aby ho nic nerozptylovalo
 • Ve třídě musíme mít určitý řád a pravidla, neustále udržujeme s dítětem kontakt
 • Dítě se učí mít pořádek na lavici, aby měl vše po ruce a místo na psaní a čtení
 • Učitel mluví na dítě klidně a vysvětlí srozumitelně, co má dělat
 • Upozorníme dítě na věc, kterou dělá špatně, jeho nedostatek vyvážíme pochvalou
 • Používáme tvořivé metody, které žáky zaujmou
 • Podle situace zadávat méně psaní.
 • Domluva s rodičizadávat méně domácích úkolů. Pokud žák nebyl schopen dokončit úkol za celý školní den, potom ho pravděpodobně nedokončí ani za večer.
 • Najít si, čím se liší od jiných a ukázat jeho silné stránky. Dáváme často příležitost ukázat před spolužáky, co jim jde dobře.
 • Nikdy se nevzdávat. Je potřeba stále hledat nové cesty k dosažení úspěchu.

Některá z pravidel by měla platit i v rodině.

Rady, tipy a návody z praxe v 1. třídě najdete tady.

A na závěr:

Každé naše slovo, gesto a čin ovlivní dítě.

 

Použitá literatura:

Riefová, Sandra F., Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole,Portál s.r.o. Praha

 

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře