Jak vybrat nejlepší školu pro prvňáka

Nejdříve si musíte ujasnit, co je vaší prioritou.

Počet dětí ve třídě

Reference na webových stránkách

Osobnost učitele

Výuka jazyků

Volnočasové aktivity

Vzdálenost od svého bydliště

Vybavení tříd a školy

Družina

Vzdělávací program

Počet přijatých dětí na gymnázium

 

Záleží, co od školy očekáváte a udělejte si svůj žebříček podle vašeho názoru.

Já bych postupovala při výběru podle těchto kritérií.

 

  • Nejdůležitějším kritériem je pro mne osobnost učitele. Zjistím všechno, abych měla ucelené informace. Reference od rodičů jsou důležité. Pokud je učitelka „na svém místě“, poradí si hravě i s více početnou třídou. V některých třídách jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, takže zkušený učitel vede dobře všechny děti. Nevadí mi, že tato škola je o několik km dál od mého bydliště.

Je pro mě důležité, aby dítě již od začátku školní docházky mělo ke škole kladný vztah, do školy se těšilo a tím i lépe zvládalo všechny náročné úkoly, které ho zpočátku čekají. Také výsledky ve škole jsou samozřejmě důležité.

Pokud bych se rozhodovala jestli dát dítě do školy, která má ve třídě malý počet žáků, děti jsou v pohodě, ale výsledky v učení nejsou valné, tak se raději rozhodnu pro školu, která má více dětí ve třídě, kde mají děti v některých věcech určitý  režim, s podporou učitele v individuálních problémech a s láskou učitele k dětem.

  • Navštívím školu na den otevřených dveří nebo při jiné akci a prohlédnu si třídy.
  • Zjistím si předměty, které se zde vyučují od 1. třídy. Chtěla bych i anglický jazyk od 1. třídy.
  • Také možnost chodit do družiny je pro mne důležité.
  • Jestli máte kamaráda v blízkosti svého bydliště, je dobré, když chodí spolu do třídy. Důvodem je možnost zjistit úkoly v době nemoci. Většinou již jsou na všech školách elektronické žákovské knížky a třídní knihy, takže tyto informace se dozvíte hlavně tam.
  • Je fajn, když jde do stejné třídy alespoň jeden kamarád ze školky. Děti jsou spokojené, že mají vedle sebe spřízněnou duši. Také ve třídě, když sedí vedle sebe, většinou nezlobí. Pokud se vzájemně vyrušují, musí sedět každý jinde. Ovšem o přestávce si spolu hrají, na vycházku jdou spolu za ruku nebo vedle sebe sedí v divadle apod.

V 1. třídě se kolektiv vytváří, děti se vzájemně poznávají a zjišťují, s kým je mu dobře. Velice rychle se skamarádí a často to bývá kluk s holkou.

 

Zvažte všechny možné varianty podle svého názoru. Nenechte se zvyklat a zjistěte si co nejvíce informací.

Každý rodič má své priority:

„Já jsem chodil do této školy jako dítě, tak můj syn sem bude chodit také“.

„My jsme pro naši Pavlínku vybrali vaši školu, protože máte hezké učebny a nové vybavení.“

„V blízkosti školy je krásné nové hřiště a to je pro nás důležité“.

„My máme dítě, které hraje hokej. Vyhovuje nám, když se škola postará o přesun dětí na trénink“.

„Vaše družina je otevřená do pozdních odpoledních hodin a já pracuji až do 17.00 hodin. Tak mně vyhovuje tato možnost“.

Přeji všem rodičům šťastný výběr a hlavně spokojené dítě v první třídě.

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře