1. úkol – předškoláci

Dnes vám předkládám jednu z možností, jak rozvíjet a připravovat děti na psaní v 1. třídě. Námětů a inspirací máte jistě mnohem více, berte tuto přípravu jako jednu z mnoha.

Učím na základní škole již 35 let a ráda bych vám předala svoje zkušenosti, které jsem získávala a stále získávám každodenním životem s dětmi ve škole.

Největší radost mám, když jsou děti spokojené a pracují s chutí. Vždy jim říkám, že nejdůležitější je snaha, trpělivost a odhodlání se učit. A to i tehdy, když nám něco nejde. Aby si uměly říct „Já to dokážu.“A danou věc zkoušely a trénovaly stále znovu.

Pracovní listy, které vám poskytnu, jsou z online kurzu Přípravka do 1. třídy. Nedivte se tedy různému číslování.

Na závěr budete mít připravený soubor pracovních listů v Pdf ke stažení.

Čeká vás 8 hravých úkolů + 24 pracovních listů.

V Přípravce do 1. třídy jich máte více než 220 + 2 bonusy ZDARMA za velmi příznivou cenu 390 Kč.

  

Kresba u dětí rozvíjí představivost, obratnost ruky, vnímání barev, rozmístění věcí v prostoru a mnoho dalšího.

Je hrou a současně i přípravou na psaní v 1. třídě.

Součástí by mělo být uvolnění ruky. Některé děti mají ruku křečovitou a často se setkávám s chybným úchopem tužky.

Správný úchop se nazývá špetkový. Palec a ukazovák jsou proti sobě a prostředník je pod tužkou, podepírá ji. Říkáme si vždycky, že tužku položíme do postýlky. Konec tužky by měl směřovat za rameno dítěte. Úchop by měl být asi 2 cm od hrotu tužky.

Držení tužky je stejné pro praváky i leváky.

Také považuji za důležité psací náčiní. Na fotce má Saša tužku s trojhranným úchopem. Tuto tužku STABILO EASYgraph prodávají zvlášť pro praváky i leváky. Má výborné zářezy, které nedovolí, aby se ruka smekala, když je zpocená.

Aby dítě psalo uvolněně a lehce, je nutné rozvíjet hrubou a jemnou motoriku.

Inspiraci najdete v eBooku zdarma

Jak připravit dítě na psaní.

UVOLNĚNÍ RUKY

Před každým psaním si zacvičte a uvolněte ruku. Cvičíme společně. Dítě udělá několik kruhů celou paží, potom předloktím a nakonec zápěstím. Kreslíme do vzduchu skoky žáby – obloučky, smyčky, vlnovky apod. Předvádíme hru na klavír, housle, flétnu….., říkáme prstové říkanky. Je to pro nás společně veselá zábava.

 Ukázka rozcvičení prstů- Prstíkové říkanky 17 G

Video je z „Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, Plánkova 46.“

 První cviky píšeme na velký formát papíru – my máme ve škole na Klubu předškolák kreslící roli papíru.

Vždy dodržujeme tento postup:

1. Uvolníme a rozvičíme ruku

2. Ukážeme si cvik ve vzduchu

3. Papír máme rozložený na zemi nebo na lavici

4. Dítě si klekne na zem nebo stoupne k lavici a ukážeme si cvik nad papírem

5. Dítě si srovná tužku nebo pastelku, my zkontrolujeme špetkový úchop

6. Uvolněnou rukou kreslí cvik

7. Pokud dítě píše přerušovaně a bojácně, vedeme mu zpočátku ruku

8. Neustále dbáme na plynulý a uvolněný pohyb ruky

 

CVIK – Kočka honí myš

Začínáme tímto jednoduchým cvikem.

Podívejte se na kreslení cviku vstoje na velký formát papíru.

Natrénujeme cvik nejdříve na velký formát papíru.

Pak začínáme kreslit na pracovní list velikosti A4, dítě sedí u stolu.

V 1. cviku má dítě vyznačenou cestu myšky, kudy utíkala. Dítě si cvik prohlédne, ale neobtahuje čáru. Sám si zvolí svoji cestu a kreslí po papíře svoji cestičku.

Ve 2. cviku nápovědu nemá, protože už ví, co bude dělat.

 
Po celou dobu psaní děti povzbuzujte, pochvalte a práci vystavte.

Všechny pracovní listy si stáhněte TADY.

Vždy je velkou výhodou začít s přípravou do 1. třídy včas.

Vím z  praxe, jak je důležité zvládnout první kroky ve škole v poklidu a úspěšně.

Za svoji mnohaletou praxi v 1. třídě jsem shromáždila mnoho zkušeností, které vám mohu předat:

Přípravka do 1. třídy – online kurz

Komplexní příprava – rozvíjí zrakové vnímání, sluchové vnímání, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, rozumové schopnosti, předmatematické schopnosti, paměť, řeč, sociální a pracovní vyzrálost.

Získáte 2 bonusy ZDARMA a provedu vás Zápisem do 1. třídy.

Jak nastartovat čtení a psaní v 1. třídě a nejenom to

Máte obavu, jak vaše dítě zvládne 1. třídu?

Nemusíte věnovat dny a týdny hledáním informací. Přináším vám rady a inspiraci z praxe v 1. třídě.

Dozvíte se, na co nesmíte zapomenout 1. týden školní docházky.

Provedu vás 1. třídou od prvního dne.

Získáte 4 bonusy ZDARMA.

Dostanete rady, metodické postupy a inspirace k procvičování čtení a psaní pro první měsíce v 1. třídě.

Je to úplně nejdůležitější období.

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře