První třídu mohou děti zvládnout
s úsměvem

Mgr. Jindra Dlabová

Jak připravit dítě na psaní

Co všechno můžete s vaším dítětem procvičovat, aby pěkně psalo

Tento ebook si stáhlo již 0 lidí

Vstup dítěte do 1. třídy – inspirace třetí

Jak na první grafomotorické cviky.

Vstup dítěte do 1. třídy – inspirace druhá

Výuka čtení písmen.

Vstup dítěte do 1. třídy – inspirace první

Na co nezapomenout při vstupu do 1. třídy.

Večerníček

Vyrábíme pohádkovou postavičku Večerníčka.

Pracovní činnosti

Učíme se překládat a vystřihovat papír. Vyrábíme psí rodinky.

Lední medvěd

Výtvarná práce pro 1. třídu.

Otesánek

Ilustrace pohádky.

Rozvíjíme jemnou motoriku

Jednou z možností jak rozvíjet jemnou motoriku je vytrhávání kousků novin, barevného papíru a dolepování do určitého obrázku. Úkol zaměříme náročností podle věku dítěte. Něco jiného děti vytvoří na začátku 1. třídy a něco jiného na konci.      

Píšeme písmenko k

Písmenko malé k se zdá být velmi těžké pro prvotní nácvik při psaní. Opak je pravdou. Základem je tzv. vlaštovka – kterou jsme trénovali již v měsíci září a říjnu. Při psaní vždy popisuji postup slovně. „Šikmá čára nahoru, zatočíme a rovně dolů“. Teprve ze zvládnuté „vlaštovky“ pokračujeme na dokončení písmena. „ Nakreslíme vlaštovku, vrátíme se zpět po čáře do poloviny písmenka,...

Zima – výtvarná výchova

Zima – mám pro vás několik námětů na zimní kreslení a vytváření.