Zrakové vnímání – předškoláci

Vstup do 1. třídy je pro dítě velkou životní změnou. Čeká ho nastavení nového režimu, poznávání nových kamarádů, vytváření kolektivu, zvládání nového učiva, rozvíjení pozornosti, radost z každého úspěchu, překonávání potíží, pravidelná každodenní příprava na školu atd.

Pro školní úspěšnost je nejdůležitější rozvíjet tyto oblasti: zrakové vnímání, sluchové vnímání, početní představivost, grafomotoriku, pozornost.

Nyní vám předkládám několik praktických úkolů ze zrakového vnímání. Všechny obrázky si děti během plnění úkolu mohou vybarvit a rozvíjet tím také grafomotoriku.

Celý soubor obrázků si můžete vytisknout tady.

1. Co vidíš na obrázku

Dítě ukazuje, co vidí: vlevo nahoře, vpravo dole, pod lesem, nad lesem, pod horami, nad horami, vedle domu.

Zrakové vnímání 1 – ke stažení zde.

2. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 4 obrázků po dobu cca 15 sekund, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor s jedním chybějícím obrázkem. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

Zrakové vnímání  2a – ke stažení zde.

Zrakové vnímání 2b – ke stažení zde.

3. Skládání rozstříhaného obrázku

Použijeme dva stejné obrázky – pohlednice. Jeden rozstříháme a druhý slouží jako předloha.

Zrakové vnímání 3 – ke stažení zde.

4.  Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

Zrakové vnímání 4 – ke stažení zde.

5. Najdi 6 rozdílů

Dítě si pozorně prohlédne obrázky a určuje 6 rozdílů.

Zrakové vnímání 5 – ke stažení zde.

6. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 5 obrázků po dobu cca 30 sekund, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor s jedním chybějícím obrázkem. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

Zrakové vnímání 6a – ke stažení zde.

Zrakové vnímání 6b – ke stažení zde.

7.  Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

Zrakové vnímání 7 – ke stažení zde.

8. Překrývající se obrázky

Pojmenuj obrázky, které se překrývají.

Zrakové vnímání 8 – ke stažení zde.

9. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 6 obrázků po dobu cca 30 sekund, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor se dvěmi chybějícími obrázky. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

Zrakové vnímání 9a – ke stažení zde.

Zrakové vnímání 9b – ke stažení zde.

10. Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

Zrakové vnímání 10 – ke stažení zde.

11. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 8 obrázků po dobu cca 1 minuty, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor se dvěmi chybějícími obrázky. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

Zrakové vnímání 11a – ke stažení zde.

Zrakové vnímání 11b – ke stažení zde.

 

Rodiče se velmi zajímají o to, jak připravit dítě do 1. třídy.

Na co se zaměřit a kde se inspirovat? Kde získat vhodné materiály a tipy?

On-line kurz Přípravka do 1 třídy vám pomůže s přípravou předškoláka nejen na psaní, čtení a počítání.

Čeká vás 11 lekcí, více než 220 pracovních listů, videa, metodické postupy.

S dětmi rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, paměť, řeč, jemnou motoriku, hrubou motoriku, grafomotoriku, předmatematické schopnosti.

Rozvoj dovedností pro bezproblémový vstup do školy.

Čeká vás komplexně sestavený vzdělávací program plný inspirací, metodických postupů, hravých úkolů doprovázených zvířátky.

Součástí jsou videa s praktickým nácvikem grafomotorických cviků.

Součástí jsou 2 BONUSY ZDARMA. 

Učíme se vystřihovat – soubor 34 pracovních listů, kde se děti učí od nejjednodušších obrázků vystřihovat.

Jednoduché obrázky – děti se učí kreslit jednoduché obrázky, které využijí v mnoha předmětech ve škole.

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře