Zrakové vnímání – předškoláci

Vstup do 1. třídy je pro dítě velkou životní změnou. Čeká ho nastavení nového režimu, poznávání nových kamarádů, vytváření kolektivu, zvládání nového učiva, rozvíjení pozornosti, radost z každého úspěchu, překonávání potíží, pravidelná každodenní příprava na školu atd.

Pro školní úspěšnost je nejdůležitější rozvíjet tyto oblasti: zrakové vnímání, sluchové vnímání, početní představivost, grafomotoriku, pozornost.

Nyní vám předkládám několik praktických úkolů ze zrakového vnímání. Všechny obrázky si děti během plnění úkolu mohou vybarvit a rozvíjet tím také grafomotoriku.

Celý soubor si stáhněte TADY.

1. Co vidíš na obrázku

Dítě ukazuje, co vidí: vlevo nahoře, vpravo dole, pod lesem, nad lesem, pod horami, nad horami, vedle domu.

Vybarvuje podle vašeho vedení.

 

2. Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

 

3. Překrývající se obrázky

Pojmenuj obrázky, které se překrývají.

Můžete vybarvovat podle zadání: „Dokážeš vybarvit jablko?“

 

4.  Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 4 obrázků po dobu cca 15 sekund, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor s jedním chybějícím obrázkem. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Rozvoj sluchového vnímání – dítě si vytleská slovo a určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

 

 

5. Skládání rozstříhaného obrázku

Použijeme dva stejné obrázky – pohlednice. Jeden rozstříháme a druhý slouží jako předloha.

 

6. Seřaď podle velikosti

Dítě si prohlédne obrázky a spojí je čarou od nejmenšího k největšímu.

Můžete také určovat geometrické tvary a počítat.

 

7.  Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

 

8. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 6 obrázků po dobu cca 30 sekund, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor s jedním chybějícím obrázkem. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

 

 

 

9. Nakresli obrázek podle vzoru

Dítě několikrát obtahuje volnou rukou tvary motýlka.

Zkontrolujeme správný špetkový úchop pastelky.

 

10. Najdi 6 rozdílů

Dítě si pozorně prohlédne obrázky a určuje 6 rozdílů.

 

11. Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

 

12. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 8 obrázků po dobu cca 1 minuty, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor se dvěmi chybějícími obrázky. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

 

 

13. Vybarvi 2 stejné koruny

Dítě vybarví nebo spojí tužkou 2 stejné koruny.

 

14. Pravolevá orientace

Tady můžete procvičovat kreslení podle vašeho uvážení. Například:

„Nakresli vpravo nahoru sluníčko.“

„Nakresli vlevo dolů plot. Za plotem strom.“

„Nakresli vpravo vedle domu záhon květin.“

„Vlevo nahoře nakresli ptáky.“

„Na střechu domu dokresli 1 komín.“

„Dole poroste tráva.“

 

Rodiče se zajímají o to, jak připravit dítě do 1. třídy.

Na co se zaměřit a kde se inspirovat? Kde získat vhodné materiály a tipy?

Přípravka do 1 třídy

vám pomůže s přípravou předškoláka nejen na psaní, čtení a počítání.

Pro rodiče předškoláků

a inspirace pro paní učitelky z mateřských škol.

Čeká vás 11 lekcí, více než 220 pracovních listů, videa, metodické postupy.

S dětmi rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, paměť, řeč, jemnou motoriku, hrubou motoriku, grafomotoriku, předmatematické schopnosti.

Rozvoj dovedností pro bezproblémový vstup do školy.

Čeká vás komplexně sestavený vzdělávací program plný inspirací, metodických postupů, hravých úkolů doprovázených zvířátky.

 

Součástí jsou 2 BONUSY ZDARMA + provedu vás Zápisem do 1. třídy.

Učíme se vystřihovat – soubor 34 pracovních listů, kde se děti učí od nejjednodušších obrázků vystřihovat.

Jednoduché obrázky – děti se učí kreslit jednoduché obrázky, které využijí v mnoha předmětech ve škole.

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře