Zrakové vnímání – předškoláci

Vstup do 1. třídy je pro dítě velkou životní změnou. Čeká ho nastavení nového režimu, poznávání nových kamarádů, vytváření kolektivu, zvládání nového učiva, rozvíjení pozornosti, radost z každého úspěchu, překonávání potíží, pravidelná každodenní příprava na školu atd.

Pro školní úspěšnost je nejdůležitější rozvíjet tyto oblasti: zrakové vnímání, sluchové vnímání, početní představivost, grafomotoriku, pozornost.

Nyní vám předkládám několik praktických úkolů ze zrakového vnímání. Všechny obrázky si děti během plnění úkolu mohou vybarvit a rozvíjet tím také grafomotoriku.

Celý soubor obrázků si můžete vytisknout tady.

Pokud si chcete ušetřit starosti a záleží vám na tom, aby vaše dítě zvládlo vstup do 1. třídy úspěšně, můžete využít eBooku – Jak nastartovat čtení a psaní v 1. třídě a nejenom to.

1. Co vidíš na obrázku

Dítě ukazuje, co vidí: vlevo nahoře, vpravo dole, pod lesem, nad lesem, pod horami, nad horami, vedle domu.

2. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 4 obrázků po dobu cca 15 sekund, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor s jedním chybějícím obrázkem. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

3. Skládání rozstříhaného obrázku

Použijeme dva stejné obrázky – pohlednice. Jeden rozstříháme a druhý slouží jako předloha.

4.  Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

5. Kreslení zpaměti

Dítěti po dobu cca 20 sekund ukážeme obrázek, který následně schováme a necháme dítě obrázek nakreslit zpaměti.

6.  Třídění podle velikosti

Dítě spojuje věže tužkou od nejmenší po největší. Můžete zopakovat geometrické tvary.

7. Najdi 6 rozdílů

Dítě si pozorně prohlédne obrázky a určuje 6 rozdílů.

8. Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

9. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 6 obrázků po dobu cca 30 sekund, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor se dvěmi chybějícími obrázky. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

10. Najdi 2 stejné koruny

Dítě hledá 2 stejné tvary, které si zakroužkuje.

11. Překrývající se obrázky

Pojmenuj obrázky, které se překrývají.

12. Najdi stejný tvar

Dítě si pozorně prohlédne 1. obrázek a v této řadě hledá stejný tvar, který zakroužkuje.

13. Určení/dokreslení obrázku

Dítěti ukážeme soubor 8 obrázků po dobu cca 1 minuty, který pak zakryjeme. Následně dítěti ukážeme stejný soubor se dvěmi chybějícími obrázky. Dítě určuje, případně dokresluje, který obrázek chybí.

Jiný úkol. Slova si můžete také vytleskat a dítě určuje, kterou hlásku slyší na začátku.

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře