Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy je slavnostní událostí pro dítě i rodiče.

Nemusíte se ničeho obávat, nezapomeňte si tento den jaksepatří užít. Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Také fotoaparát je velmi důležitý. Tato chvíle už se nikdy opakovat nebude.

Rozhovor paní učitelky s dítětem je veden hravou formou. Pokud je vaše dítě stydlivé, nemluvné nebo naopak velmi živé a neposedné, učitel je vždy připraven dítěti pomoci, zaujmout ho a zbavit ho případného strachu.

A co je tedy potřeba u zápisu umět?

Každá škola má svoji vlastní organizaci zápisu. Formy a metody práce se mohou lišit, ale v zásadě se sleduje totéž. Zjišťujeme, zda je dítě na školní docházku připraveno.

Komunikativní schopnosti – přednést básničku nebo zazpívat písničku

Správná výslovnost

Kresba postavy

Správné držení tužky

Znalost barev

Orientace v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod

Zrakové vnímání – složit rozstříhaný obrázek

Představa čísel do 5 – porovnávání množství předmětů (více – méně)

Znalost geometrických tvarů

 1. Dítě se paní učitelce představí

Při příchodu do třídy se s paní učitelkou vzájemně představí, dítě řekne své jméno.

 1. Kresba postavyUčitel naváže s dítětem kontakt a začne si s ním povídat. Většinou už v této fázi se dítě uvolní a začne samo vypravovat a odpovídat na otázky. Máme připravený papír a pastelky a dítě nakreslí postavu – většinou maminky, tatínka nebo sourozence. Při kresbě sledujeme, jak dítě drží pastelku, jestli je pravák nebo levák. Případné chybné držení tužky pak s rodičem prodiskutujeme a navrhneme možnou nápravu.
 1. Recitace básničky

Sledujeme, zda dítě dobře vyslovuje všechny hlásky. Pokud je výslovnost špatná, je třeba okamžitě zahájit (pokud dítě ještě nechodí) docházení na logopedii. Správná výslovnost je velmi důležitá pro výuku čtení a psaní. Jak dítě vyslovuje, tak později i píše. Kdo má špatnou výslovnost, píše s chybami.

 1. Znalost barev

Dítě určuje barvy – ukazuji je na obrázku nebo na pastelkách.

 

 

 1. Představa čísel do 5

Děti spočítají na počitadle kuličky nebo pastelky do 5. Kdo umí, počítá dál. Vezmu do jedné ruky 3 pastelky a do druhé 2 pastelky. Porovnáváme, kde je pastelek více a kde méně.

 

 1. Znalost geometrických tvarů

Máme připravenou sadu geometrických tvarů a dítě určuje co je trojúhelník, obdélník, kruh, čtverec.

 1. Popis obrázku – zrakové vnímání

Ukážeme dítěti obrázek z pohádky a dítě popisuje, co vidí.  Sledujeme, jestli dítě mluví srozumitelně, vyslovuje všechny hlásky a vyjadřuje se ve větách.

Můžeme mít připravené různé úkoly:

 • Máme vystřiženo několik stejných předmětů různé velikosti. Děti je řadí od nejmenšího po největší.

 • Na stole leží několik obrázků ze známé pohádky. Dítě se snaží seřadit obrázky podle děje v pohádce.

Na závěr dojde k rozhovoru rodičů s učitelem. Pokud se vyskytnou problémy, učitel navrhne, jak postupovat dál. V případě nutnosti učitel doporučí rodičům návštěvu Pedagogicko- psychologické poradny, kde děti odborně vyšetří a najdou způsob, jak dítěti pomoci.

Jak můžete dítěti usnadnit vstup do 1. třídy a dobré zahájení školní docházky? Tady je několik rad:

 • Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu –  prohlížejte si spolu knížky a povídejte si o přečtených básničkách a pohádkách. Rozvíjejte slovní zásobu. Děti ve škole některá slova vůbec neznají, neví, co dané slovo znamená.
 • Zaveďte pravidelný režim – dítě dostane za úkol pravidelnou domácí činnost – učíte ho samostatnosti a zodpovědnost. Dodržujte ranní vstávání v určitou hodinu, stejně tak pravidelné ukládání ke spánku. Připravujete tím děti na plnění školních povinností a režim vám v tom jenom pomůže.
 • Naučte dítě vystřihovat jednoduchý obrázek – některé děti stříhat neumí. Kupte mu nůžky pro praváka nebo leváka a začněte nejdříve úplně jednoduchými proužky nebo rohy papíru.
 • Dítě se musí umět samo obléknout a svléknout. Ve škole je nutné v hodinách tělocviku být s převlékáním svižný, jinak zdržuje celou třídu a doba vlastního cvičení se zkracuje. Také dodržování hygieny je samozřejmostí.
 • Začněte se více zajímat o grafomotoriku – trénujte s dětmi na velký balící papír na zemi nebo na lavici velké tvary uvolněnou rukou.

Nápady najdete v eBooku zdarma – Jak připravit dítě na psaní.

Doporučuji v 1. třídě zvážit četnost a časovou náročnost kroužků, protože je potřeba věnovat se každý den přípravě do školy. Ta trvá  minimálně 20 minut a dítě musí být na úkoly odpočinuté. Mělo by se připravovat odpoledne, nepsat úkoly v nočních hodinách. Vhodné je navštěvovat maximálně 1 až 2 kroužky.

Doma dohlížejte vždy na plnění úkolů. Kontrolujte, jak dítě u psaní sedí a jestli správně drží tužku. Při práci dítě povzbuzujte a buďte pro něj vždy oporou.

Jak úspěšně nastartovat 1. třídu se dozvíte tady.

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře