Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy byl vždy slavnostní událostí pro dítě i rodiče.

V současné době nás čekají zápisy zřejmě bez účasti dětí ve škole.

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením je možné, že letos osobní zápis dětí do škol nebude možný. „Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě,“ upozorňuje ministerstvo.

Přesto se rodiče ptají, jak to u zápisu vypadá a jak by se dítě mělo na 1. třídu připravit.

Celý zápis si můžete projít prakticky v kurzu „Přípravka do 1. třídy“.

A co je tedy potřeba u zápisu umět?

Každá škola má svoji vlastní organizaci zápisu. Formy a metody práce se mohou lišit, ale v zásadě se sleduje totéž. Zjišťujeme, zda je dítě na školní docházku připraveno.

Komunikativní schopnosti – přednést básničku nebo zazpívat písničku

Správná výslovnost

Kresba postavy

Správné držení tužky

Znalost barev

Orientace v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod

Zrakové vnímání – složit rozstříhaný obrázek

Představa čísel do 5 – porovnávání množství předmětů (více – méně)

Znalost geometrických tvarů

 

Jedním z úkolů je kresba postavy.

Učitel naváže s dítětem kontakt a začne si s ním povídat.

Většinou už v této fázi se dítě uvolní a začne samo vypravovat a odpovídat na otázky.

Máme připravený papír, pastelky a dítě nakreslí postavu – většinou maminku, tatínka nebo sourozence.

Při kresbě sledujeme, jak dítě drží tužku, jestli je pravák nebo levák.

Případné chybné držení tužky pak s rodičem prodiskutujeme a navrhneme možnou nápravu.

Projděte si celý Zápis do 1. třídy prakticky v online kurzu „Přípravka do 1. třídy“.

Děti čeká hravá příprava do 1. třídy.

 

 

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře