Příprava do 1. třídy

Proč je důležité připravovat dítě do 1. třídy?

Všichni víme, že přechod z mateřské školy do 1. třídy je pro dítě obrovskou změnou.

Dítě si zvyká na jiný režim, povinnosti, poznává nové spolužáky a každý den se učí mnoho nového.

 

Každé dítě je jiné a vyžaduje během celého roku individuální přístup.

Je důležité se věnovat těmto činnostem a z přípravy vytvořit hru, zábavu, radostnou činnost. Nesmí chybět povzbuzování a pochvala.

 • udržování pozornosti
 • zapojení se do kolektivu
 • rozvíjení vědomostí, poznání
 • rozvíjení aktivit a návyků
 • rozvíjení vůle a myšlení

Příprava do 1. třídy, pokud je cílená na všechny důležité dovednosti a návyky, bude mít velký vliv na první krůčky ve škole, na první úspěchy.

Co tedy v praxi rozvíjet?

 • sportujeme – trénujeme házení tenisákem, skákání přes švihadlo, přeskakování, podlézání, přelézání, plavání, míčové hry… ROZVÍJÍME HRUBOU MOTORIKU
 • malujeme, kreslíme, vystřihujeme, navlékáme korálky, zapínáme zipy, knoflíky, stavíme ze stavebnice SEVA, LEGO, vystřihujeme jednoduché obrázky z papíru, přehýbáme papír – složíme jednoduchou šipku, vyrábíme z modelíny válením, hnětením, stlačováním různé výrobky…ROZVÍJÍME JEMNOU MOTORIKU
 • učíme děti říkanky, básničky, písničky – TRÉNUJEME PAMĚŤ A SPRÁVNOU VÝSLOVNOST
 • čteme dětem pohádky, příběhy – UPEVŇUJEME  TÍM POZORNOST
 • počítáme auta na ulici, stromy u cesty, kola ve stojanu – v oboru do 10, porovnáváme – čeho je více a čeho méně, řadíme podle velikosti plyšáky, třídíme podle barev kostky, rozlišujeme tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník – ROZVÍJÍME PŘEDMATEMATICKÉ SCHOPNOSTI
 • určujeme první hlásku ve slově: sele, máma, táta, pole, les, seno…ROZVÍJÍME SLUCHOVÉ VNÍMANÍ    
 • hledáme na 2 obrázcích rozdíly, zkoušíme kreslit podle návodu: nahoře nakresli sluníčko, dole domeček, u domečku strom, na stromě 3 jablka, pod stromem trávu…ROZVÍJÍME ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
 • vedeme dítě k samostatnosti – umí pozdravit, poděkovat, vyjádřit svůj názor, umí se ovládat, pokud se mu něco nedaří – SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Mnoho dalších činností, které povedou dítě k rozvoji všech dovedností, najdete zpracované hrou v kurzu „Přípravka do 1. třídy“.


NĚKOLIK UKÁZEK


 

Uvolňujeme ruku a připravujeme ji na psaní.


 

Trénujeme předmatematické schopnosti.


Spoj dva obrázky, které patří k sobě.

 


 

Ukázka z PÍSANKY 1. třídy. Děti psaní baví a rády si PÍSANKU vystavují.

Jak se naučit správně držet tužku (pero) najdete v kurzu.

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře