Na co nesmíte zapomenout na začátku 1. třídy

Co se děje v prvních dnech ve škole zajímá snad každého rodiče prvňáčka. Učím v 1. třídě již mnoho let a mohu se s vámi podělit o užitečné rady.

  • Vytváření důležitých podmínek pro výuku

Ve třídě se sejde velký počet dětí s rozdílnými povahami, s různými pracovními návyky a schopnostmi. Učiteli nastává velmi důležitý úkol a to je stmelování kolektivu. Některé děti se vzájemně znají ze školek, některé neznají nikoho. Musíme velmi pozorně sledovat děti, všímat si jejich reakcí, obav, přání – jejich celkové pohody ve školní lavici. Učitel je ten, který vidí nutnost právě v určitý okamžik přesadit dítě, aby se lépe soustředilo, aby lépe vidělo, aby dobře sedělo při psaní (pravák s levákem si nesmí vzájemně drkat).

Doma též připravte dítěti co nejlepší podmínky k plnění školních povinností. Zajistěte, aby dítě při psaní správně sedělo, drželo dobře tužku nebo později pero. Také musí mít dostatek světla a při práci klid. Nemělo by hrát rádio apod.

Důvěřujte učiteli a nehledejte v přesunech dětí ve třídě něco špatného.

  • Režim a pracovní návyky

Děti jsou klidné a jisté tehdy, když vědí, co je čeká. Učím je od prvního dne určité návyky, které nám všem zjednodušují výuku a šetří čas.

Pověsit si tašku na háček u lavice (jinak se bude válet celý rok na zemi), připravit si sešit, knihu, penál a další pomůcky, které určí učitel na lavici před začátkem hodiny.

Uklidit si své věci do tašky, udržovat ve svých pomůckách pořádek. Nedopusťte, aby se tužky válely mimo penál jen tak hozené do tašky, zmuchlané sešity, které nejsou uložené v deskách. Udržováním pořádku učíte děti důležitou vlastnost pro všechny další roky. Určitě si do budoucna ušetříte čas a nervy.

Buďte neústupní a důslední v pracovních návycích, vyplatí se vám to.

  • Dítě by mělo umět obsluhovat svůj penál

Některé děti si v začátcích nedokáží rozepnout penál. Vyndávání tužek a zandávání zpět jim může trvat mnoho dlouhých minut. Učitel těmto dětem pomáhá, ale ztratí přitom hodně času.

 Při práci učitel například říká:

 „Vezmi si červenou pastelku a zakroužkuj jablko“.

 „Vezmi si zelenou pastelku a škrtni 1 hrušku“.

„Vezmi si žlutou pastelku a namaluj sluníčko“.

Dítě by mělo dokázat svůj penál obsluhovat bez pomoci učitele.

Jde i o dobrý pocit dítěte a pohodu při práci.

Nechte dítě doma samostatně obsluhovat penál.

Další užitečné rady, na co nesmíte zapomenout v prvních dnech školní docházky najdete v eBooku Jak nastartovat čtení a psaní v 1. třídě a nejenom to.

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře