Číslo nás probudí

Hru zařazujeme nejlépe na začátek procvičování učiva.

  1. Řeknu dětem číslo – například 11.
  2. Všechny děti si položí hlavy na lavici a „spí“.
  3. Postupně zadávám příklady a děti si je v duchu počítají.
  4. Pokud je výsledkem číslo 11, „probudí se“ a zvednou hlavu.
  5. V případě, že výsledek není číslo 11, zůstavají hlavy na lavici a děti „spí.“
  6. Nadále zadávám příklady a děti reagují podle výsledku.
  7. Hrou rozvíjíme u dětí pozornost.

Hra se proměňuje podle probíraného učiva.

Podobnou hru hrajeme na začátku školního roku i v hodině českého jazyka.

Hláska m nás probudí.

Děti „spí“, hlavy mají položené na lavici a já říkám postupně slova:

Mouka – děti se „probudí“ a zvednou hlavu. Na začátku slyšely hlásku m.

Postupně vyjmenovávám různá slova: tabule, květina, máma, makovice, lavička, míč, sele….

V případě, že dítě uslyší m na začátku slova, „probudí se.“

Opět obměňujeme hlásky.

 

Literatura: Krejčová,E.: Hry a matematika na 1. stupni základní školy. Praha, SPN 2014.

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře