8. úkol – předškoláci

Ráda bych se zmínila o tom , jak je důležité pečovat o rozvoj vyjadřování.

Děti, které vstupují do školy, užívají množství slov, která se ale liší vlivem prostředí v rodině.

Dítě by se mělo vyjadřovat výstižně, mělo by rozumět otázce a mělo by vědět o čem mluví.

Proto je třeba rozvíjet bohatou slovní zásobu.

Jak je možné slovní zásobu rozvíjet:

 • Děti vyprávějí svoje zážitky.
 • Umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny.
 • Umí vypravovat o knížce, kterou slyšely.
 • Používají otázky a odpovědi.
 • Vedou rozhovor, vyjadřují nápady, pocity, myšlenky.
 • Správně vyslovovují a intonují.

Hry, při kterých rozvíjíme slovní zásobu:

Kouzelný košík

Vytahujeme z košíku předměty. Děti je pojmenovávají, popisují  vlastnosti, k čemu nám slouží apod.

Na zvědavého

Ve škole děti sedí v kroužku a postupně něco oznámí a ptají se: „Umím hrát hokej.Co umíš ty?“

„Umím jezdit na kole. Co umíš ty?“ Atd.

Řekni to jinak

„Malý dům je …..“

„Malý strom je….“

Dokonči větu nebo příběh

Necháme dítě dokončit větu nebo dovyprávět načatý příběh.


Dnes se spolu setkáváme u posledního úkolu.

Při přípravě do 1. třídy nejde jenom o grafomotorické cviky a uvolnění ruky.

Dítě se připravuje komplexně.

To znamená rozvíjíme u dítěte také:

 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • myšlení a řeč
 • paměť a pozornost
 • matematické schopnosti
 • sociální vyzrálost
 • schopnost dokončit úkol
 • jemnou motoriku
 • hrubou motoriku

Takový program najdete v Přípravce do 1. třídy.

Cviky – Dráha auta, kreslíme půlkruhy,zdobíme sovičkám šaty.

Tento cvik zkoušíme nejdříve na velký formát papíru.

Poprvé vedete dítěti ruku, aby lépe vnímalo pohyb ruky při kreslení.

Potom už volným pohybem kreslíme ležatou osmičku neboli autodráhu.


 

Tady již dítě u cviku sedí u stolu.

Správně se posadíme, ukážeme špetkový úchop pastelky a kreslíme.


Tento cvik patří k nejtěžším.

Dítě kreslí půlkruhy a dokresluje obrázek.


Rozloučíme se kreslením soviček Káji a Zuzky.

Každý si vyzdobí nejdříve tužkou a pak si vybarví podle vlastní fantazie.

 
Cviky si stáhněte TADY.

Přípravka do 1. třídy – on-line kurz

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře