2. úkol – předškoláci

Dnešní den vám vysvětlím, proč je důležité, aby dítě u psaní správně sedělo.

Ve třídě vidím stále častěji, že děti neumí při psaní správně sedět. Většinou si pohoví svým způsobem a rády se do své oblíbené polohy stále vracejí. Je to návyk, který již od první hodiny ve škole musíme napravovat.

Já říkám, že děti nesedí, ale jsou v pololehu opřené zády o židli, která je odsunutá od stolu. Ruce mají natažené ke stolu a sotva na něj dosáhnou.

Další velmi oblíbenou polohou, nejenom dívek, je nožka přes nožku. Jako v  parku na lavičce.

Není vůbec vyjímkou, když děti sedí tak, že mají nohy strčené do uličky a vůbec jim to nevadí.

Oblíbené je nemít nohy vůbec na zemi, ale sednout si na ně (neboli si na židli kleknout).

Někdy jde o několik zvláštních sedacích návyků spojených dohromady.

Učit děti správně sedět zabere mnoho času.

Nejdůležitější je neustále jim připomínat, jak je to správně.

Soustavně říkám po celý den během psaní mnoha dětem ve třídě:

  • Sedni si na židli
  • Narovnej záda
  • Dej lokty na stůl
  • Posuň se na svoji polovinu a neutiskuj spolužáka
  • Opři nohy do podlahy
  • Nezakláněj se

DŮLEŽITÉ: pokud dítě nedosáhne nohama na zem, musí mít pod nimi stoličku.

Jak správně sedět

Při sezení musí být chodidla opřená o zem.

Pokud dítě nedosáhne nohama na zem, přizpůsobíme nábytek nebo dáme pod nohy stoličku.

Dítě je mírně rozkročené.

Výška stolu by měla dítěti sahat do poloviny hrudníku.

Tělo je mírně nakloněné dopředu, nemělo by se dotýkat stolu.

Oba lokty jsou položené na stole.

V jedné ruce dítě drží tužku (pero ve škole) a druhou si přidržuje papír nebo sešit.

Ramena má dítě ve stejné výšce.

Hlavu mírně nakloněnou a oči od sešitu 25 až 30cm.

 

Proč je důležité správně sedět

  1. Nesprávným sezením se zhorší technika psaní a správné držení tužky
  2. Děti jsou brzy unavené a shrbené nad sešitem
  3. Jejich písmo se po chvilce zhoršuje a děti začínají chybovat
  4. Pokud se chybné sezení stane návykem, těžko se pak odnaučuje

Dnes mám pro vás další 3 pracovní listy.

V Přípravce do 1. třídy jich máte více než 220 + 2 bonusy ZDARMA.

CVIKY – Kreslíme kola traktoru, hledáme cestičku ke kytičce

Tento cvik si děti opět zkusí na velký formát papíru. Buď vkleče na zemi nebo vstoje u stolu.

Začínáme kresli pastelkou od největšího kola odshora směrem doleva.

Děti to učím takto z jednoho důvodu. Ve škole tak začínáme psát písmenko a, o, d, g, q.

Děti krouží velké kolo volně a několikrát přes sebe.

Pak přejdou kreslením na menší kolo a nakonec na nejmenší.Na závěr děti dostanou pracovní list, kde hledají správnou cestu ke kytičce.

Použijí 4 různé pastelky a na závěr si celý obrázek vybarví.

Vybarvování také nepatří u některých dětí k oblíbené činnosti.

Opět připomínám chválit děti, chlubit se výkresem babičce…., vystavovat si práci a říkat, co by se dalo zlepšit.


Soubor všech pracovních listů si stáhněte TADY.

Za svoji mnohaletou praxi v 1. třídě jsem shromáždila mnoho zkušeností, které vám mohu předat:

Přípravka do 1. třídy – online kurz

Přípravka je komplexní – rozvíjí zrakové vnímání, sluchové vnímání, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, rozumové schopnosti, předmatematické schopnosti, paměť, řeč, sociální a pracovní vyzrálost).

Dozvíte se také, jaké dovednosti dělají dětem ve škole největší problémy.

Získáte 2 bonusy ZDARMA a provedu vás Zápisem do 1. třídy.

Jak nastartovat čtení a psaní v 1. třídě a nejenom to

Máte obavu, jak vaše dítě zvládne 1. třídu?

Nemusíte věnovat dny a týdny hledáním informací. Přináším vám rady a inspiraci z praxe v 1. třídě.

Dozvíte se, na co nesmíte zapomenout 1. týden školní docházky.

Provedu vás 1. třídou od prvního dne.

Získáte 4 bonusy ZDARMA.

Dostanete rady, metodické postupy a inspirace k procvičování čtení a psaní pro první měsíce v 1. třídě.

Je to úplně nejdůležitější období.

 

Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře