Rozvoj slovní zásoby

V 1. třídě mají děti rozdílnou slovní zásobu a jejich mluvený projev se také liší. Některé plynule formulují svoje myšlenky, umí se zeptat, poprosit, rozumí otázce, umí odpovědět celou větou. Jiné děti mohou mít s mluvením problémy. Mít bohatou slovní zásobu je velmi důležité pro prvopočáteční čtení. Úkolem učitele je v prvních dnech školní docházky dítě rozmluvit pomocí pohádek, říkanek, hádanek, vyprávění….

Jak můžete slovní zásobu rozvíjet doma? Tady máte několik námětů.

 1. Mluvte hodně s dětmi o všem, co je zajímá, co prožily ve školce (škole), na co se těší, co právě staví ze stavebnice….

 2. Čtěte spolu knížky pohádek, říkanek a společně si o nich povídejte. Dítě k vyprávění namaluje obrázek.

 3. Kdykoliv jdete na vycházku nebo jedete na výlet, vyprávějte si o všem, co vidíte kolem sebe. Učte dítě poznávat přírodu. Může vymodelovat a popsat svůj zážitek.

 1. Prohlížejte si společně encyklopedie.

 2. Vezměte dítě do divadla na pohádku.

 3. Umožněte dítěti hru v kolektivu jiných dětí.

 4. Dítě popíše, co vidí na obrázku. Co je nahoře, dole, uprostřed, vpravo nahoře (dole), před, za, vedle. Co má na sobě postava z obrázku.

 5. Porovnávejte dva obrázky a hledejte rozdíly – např. z dětského časopisu.

 6. Pojmenujte obrázky v knize, časopise… Vytleskejte na slabiky.

 7. Dítě se naučí zpaměti rozpočitadlo, říkanku. Umí vyprávět pohádku….

 8. Učíme dítě pěkně o něco požádat, poděkovat, omluvit se, blahopřát.

Tip:

Zuzka Vereščáková http://zuzanaverescakova.cz/ napsala pro děti několik krásných a podnětných eBooků pro rozvoj představivosti a slovní zásoby.

Na těchto stránkách si můžete stáhnout  pohádky a říkanky zdarma.

Jedním z eBooků je „ Abeceda pro smíšky“. Tato elektronická kniha je určena dětem na konci 1. třídy. Je vhodná pro společnou práci rodiče s dítětem. Je plná krásných básniček a také zajímavých úkolů. Zároveň slouží k procvičení psaní jednotlivých písmen abecedy.

http://zuzanaverescakova.cz/abeceda-pro-smisky/

 

 

Co čeká děti na začátku 1. třídy?

Dítě, které vyrůstá v rodině, která ho motivuje a podněcuje k mluvenému projevu, má základní předpoklady pro úspěšnou práci ve čtení.

Rozvoj slovní zásoby probíhá ve všech předmětech, hlavně v českém jazyce a v prvouce. Při výuce hledáme nejvýstižnější výraz, různé vztahy např. nadřazenosti a podřazenosti, příčiny a důsledku, slova, která se rýmují, výrazy protikladné, shodné.

Pokud je dítě málomluvné, potřebuje slova opakovat častěji a používat je v různých větách a tvarech.

Můžete zkusit několik her:

 1. Nač je to?

Jmenujeme předmět a dítě různými výrazy označuje, k čemu je:

jahoda – na dort, do zmrzliny, na koláč

hrníček – na čaj, na mléko, na kávu, na snídani

košík – na houby, na ovoce, na brambory

 

 1. Řekni to jinak!

Cvičení slov podobného významu:

hodně – mnoho

pěšina – cesta

běží – utíká, pádí, peláší

hezký – pěkný, krásný, nádherný

 

 1. Právě naopak

Cvičení protikladů:

nahoře x dole

vepředu x vzadu

rychlý x pomalý

světlá x tmavá

 

 1. K čemu to patří?

Určení celku a části:

klika – dveře, auto, okno

ucho – hrnec, hlava, košík, džbán, pes, váza

kolo – rám, řídítka, brzdy, světlo

auto – volant, sedadla, stěrače, světla

 

 1. Na básníka

Hledání rýmů:

kos – nos, los, bos

pes – les, ves, vřes

most – zlost, kost, dost

 

 1. Je to pravda?

Vypravěč říká věty: „Dneska je hezky.“ „Doma máme kočku.“

„Zajíc má dlouhé uši.“  „Koza kváká.“  „Žába kuňká.“

Řekne-li pravdu, dítě vzpaží. Jinak zůstávají ruce na stole.

 

 1. Na zvědavého

Rodič něco oznámí a ptá se. Dítě odpovídá jako rodič, např.:

Rodič: „Umím dobře plavat. Co umíš ty?“

Dítě: „ Umím dobře plavat a skákat. Co umíš ty?“

Rodič: „ Umím dobře plavat, skákat a běhat. Co umíš ty?“

Dítě: „ Umím dobře plavat, skákat, běhat a šplhat. Co umíš ty?“ atd.

 

 1. Kdo to je?

Dítě má podle popisu uhodnout známou postavu z pohádky nebo povídky.

Rodič nebo ostatní děti poví jednu větu, která charakterizuje zvolenou postavu,

ale nesmí povědět její jméno.

Např. „Nesla babičce v košíku bábovku a víno“.

„ V lese potkala vlka.“

„ Měla červený čepeček“.

 

 1. Dokonči povídku!

Rodič začne vyprávět jednoduchý příběh a dítě jej dokončí.

Např.: Jakub jel na výlet s babičkou do ZOO.

Byl velmi zvědavý a těšil se.

V Zoo nadšeně pozoroval zvířata.

V jednu chvíli se otočil na babičku, ale nikde ji neviděl.

Dokonči, co asi udělal Jakub.


Rozvíjením slovní zásoby usnadníte svému dítěti první čtení. Bude číst plynuleji, pohotově si vybaví obsah toho, co čte.

Zaměřte se na rozvoj slovní zásoby ještě v předškolním věku. Pomůžete tím svému dítěti zahájit úspěšně výuku čtení v 1. třídě.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může vaše dítě úspěšně nastartovat 1. třídu, nahlédněte na tyto stránky:

http://prvnitrida.cz/jak-nastartovat-cteni-a-psani-v-1-tride-a-nejenom-to/


Literatura:

Hřebejková J., Dušková M., Křivánek Z.,  Penc V., Vykopal Z.: Metodická příručka k vyučování českému jazyku a literatuře v 1. ročníku základní školy, SPN Praha, 1987

 


				
Jindra Dlabová
Učím v 1. a2. třídě. Podělím se s vámi o praktické rady a zkušenosti z výuky prvňáků. Každé dítě je jiné a všichni potřebují naši pozornost a povzbuzení. Pojďme jim pomoci zažívat ve škole úspěch. Více o mně si přečtěte zde >>
Komentáře